Mgr. Kateřina Bauerová, Dis. - ředitelka, zakladatelka

Vystudovala jsem obor pedagogika na Filozofické fakultě UK a vyšší odbornou školu sociálně- právní. Během rodičovské dovolené jsem absolvovala psychoterapeutický kurz SUR a toto vzdělání mi umožnilo později pracovat jako psychoterapeut v Centru psychologicko- sociálního poradenství Středočeského kraje v Rakovníku. Podílela jsem se též na projektu pro přípravu žadatelů o náhradní rodinnou péči jako lektor a metodik. 

Nyní pracuji jako psychoterapeutický poradce pro dospělé, děti a rodiny. Mými klienty jsou nejen děti (a jejich rodiny) s autismem, vývojovou dysfázií či problematickým chováním, ale i jejich rodiče, které provázím složitou životní situací a pomáhám jim hledat společnou cestu k sobě i k jejich dítěti. Působím zde jako psychoterapeut individuálně pro rodiče či pro manželské páry.

Jsem členem odborné rady SUR - institutu pro vzdělávání psychoterapeutů

Matěj Bauer - zakladatel, fundraising, koučink, provoz hipocentra

 

Jsem zakladatelem Hipocentra. Dvanáct let jsem pracoval na různých manažerských pozicích v Komerční bance a.s. a v roce 2018 jsem učinil životní rozhodnutí opustit korporátní prostor a naplno se věnovat této neziskové organizaci.

Mé motto je: "I člověk pracující v neziskovém sektoru si zaslouží mzdu"

 

V roce 2016 jsem  absolvoval jsem koučovací výcvik v Koučink Akademii, která pracuje podle standardů ICF – International Coach Federation.

Nabízím individuální koučování a poradenství.

Bc. Božena Krumová - ergoterapeut

 

Vystudovala jsem rehabilitační obor Ergoterapie na Fakultě zdravotnických studií Západočeské Univerzity v Plzni, se závěrečným titulem bakalář. Jsem způsobilá k samostatné ergoterapeutické činnosti bez odborného dohledu dle stanov ministerstva zdravotnictví České Republiky.

Během studií a i po jejich skončení jsem se zaměřila na dětskou ergoterapii všeobecně a na cévní mozkové příhody u dospělých osob.

Pracovala jsem ve FN Motol na Dětské rehabilitační klinice, pod vedením Prof. PaedDr. Pavla Koláře, Ph.D., a v krajské nemocnici Pelhřimov. Další zajímavé zkušenosti jsem získala v Aut-Centru v Praze. Je to zařízení pro děti s poruchami autistického spektra (PAS).

Při mé praxi jsem se soukromě vzdělávala i ve fyzioterapii a v oblasti celistvého náhledu na lidské tělo.

Jana Bauerová - registrovaný behaviorální technik

V roce 2017 jsem absolvovala kurz Úvod do aplikované behaviorální analýzy na Masarykově universitě v Brně a na podzim jsem složila zkoušku a získala certifikaci RBT (registrovaný behaviorální technik). Ve svém oboru se neustále vzdělávám a navštěvuji různé workshopy (např. Výuka komunikačních dovedností u dětí s PAS a jinými vývojovými poruchami – lektor Dr.Vincent J. Carbone, Ed.D, BCBA-D; Aplikovaná behaviorální analýza – Podpora dětí s PAS ve školním a domácím prostředí – lektor Amiris Dipuglia, MD, BCBA, a jiné)

Pracuji na volné noze pod supervizí BCBA (behaviorální analytik) v domácích programech, v rámci kterých jezdím pracovat do rodin, které mají děti s poruchou autistického spektra. S dětmi s autismem pracuji podle principů aplikované behaviorální analýzy (ABA) a programu, který sestavuje behaviorální analytik.

Michaela Dekojová - příprava koní, asistent terapeuta, hipolog

Vystudovala jsem střední zemědělskou školu v Rakovníku, obor agropodnikání. Vlastním dva sportovní koně, s kterými se systematicky připravuji pod vedením trenérky na skokové soutěže. 

Koně se stali hlavní náplní mého života a chtěla jsem se jim věnovat i ve své profesi. 

Přestože práce vodiče v rámci terapie, kdy musím zajistit bezpečnou jízdu, není jednoduchá, tak mě nejvíce těší, že pomáhá a že vidím u našich klientů pokrok a nadšení. Mým hlavním úkolem je připravit koně tak, aby byl psychicky a zdravotně v pořádku.

Zajišťuji bezpečnost a asistuji při terapiích.

Mgr. Jana Peštová - pedagog, terapeut

Vystudovala jsem na Pedagogické fakultě UK  obor výtvarná výchova pro ZŠ, SŠ,ZUŠ.

Ve své pedagogické praxi i vlastní tvorbě se zaměřuji hlavně na synestezii a výtvarné ztvárnění prožité zkušenosti. Problematikou synestezie jsem se začala zabývat v roce 2010 při vedení nevidomých studentů na Gymnáziu pro zrakově postižené v Praze, kde jsem v současné době výtvarným pedagogem. Problematika sémiotiky a synestezie se stala i stěžejním tématem mé diplomové práce Člověk a kůň – jiný přítel, se zaměřením na využití koní v edukativním procesu a procesu sebereflexe.

Dále se věnuji Výcviku koní pomocí metod založených na jejich přirozeném chování ve stádě a volné přírodě.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now