Sponzoři

 

 

Dobrý den,

Hipoterapie nás všechny velice baví a víme, že pomáhá našim klientům. Bohužel zatím cena za jednotlivé lekce naprosto nepokrývá náklady s provozem spojené a všichni, kteří se podílejí na zajištění chodu centra, zde pracují spíše jako dobrovolníci a nadšenci. Touto cestou bychom Vás chtěli požádat, zda byste nám mohli finančně pomoci formou daru.

Dárce rádi uvedeme na svých stránkách a samozřejmostí je výkaz a přesný finanční přehled, kam Vaše penízky jdou a čím jste pomohli. Taktéž si můžete vybrat i formu sponzoringu jednotlivých dětí, kdy jim můžete zaplatit několik lekcí.

Číslo účtu Hipocentra je 115-2288450287/0100

Sponzoring 2016

 

Sponzoring 2017