Hipoterapeutické centrum Robin

Nacházíme se v Krupé u Rakovníka. Jsme specializované středisko spolupracující s Českou hiporehabilitační společností. Zabýváme se psychoterapeutickým ježděním a aktivitami s využitím koní se zaměřením zejména na:

 - děti s poruchou autistického spektra

 - děti s poruchami učení a chování

 - děti či dospělé po prožitém traumatu nebo v těžké životní situaci

Jsme zaměřeni především na práci pedagogickou a psychoterapeutickou. Pracujeme nejen s jednotlivci, ale i rodinami či skupinami. Dospělým klientům nabízíme též relaxační terapeutické ježdění a sebepoznávací aktivity.

Naši koně jsou na tuto práci připravováni odborným trenérem. Jsou rozdílných povah a temperamentu. Všichni jsou však vyrovnaní a pohodoví. Koně pro určitou práci vybíráme vždy podle specifických potřeb klienta.

Náš tým tvoří lidé se vzděláním v oboru pedagogickém, sociálním a psychoterapeutickém a ergoterapeutickém. Lidé s několikaletými zkušenostmi z hipoterapeutického prostředí a s bohatou praxí v práci s autistickými dětmi.

Těšíme se na Vás